ULFF
Unge Lovende Forfatteres Forening

 
 
 Er du glad i å skrive? Ønsker du kontakt med andre skribenter? Skriver du dikt,
noveller, er litteraturinteressert eller på annen måte opptatt av litteratur? Da håper
vi du liker det du finner på våre sider. Se vår innmeldingsguide, og ta kontakt i dag!

Siste nytt :
Bli med å utvikle ULFF-blogger!

ULFF
søker nytt styremedlem

Årets vinner av skrivekonkurransen i ULFF!
Juleavslutning på Rorbua

Ekstern bokanmeldelse av "Desember"!
Vi delkok på skrivekurs
Inspirasjon i forfatterværet
Innmelding i ULFF?

Medlemmenes siste tekster:
Dørstokkmila
Du skal
Djevelens vuggesang
Paradokset
Manus på reise
Fjompenissen og Bleiefisen - Vinnertekst 2014!

En dag (Oppdatert versjon)

Les mer...

De siste større utgivelser:
Kontraster
Desember - ebokutgave!
Desember - en juleantologi
Sort hest i mørket

Les mer...

Siste presentasjonoppdateringer:
Gro Jeanette Nilsen
Nora Resell Mauring

Line Svendsen
Britt Strand

Loni Pedersen
Stein Erik Watterud

Les mer...

 

Besøk våre forumsider - her hentet fra ULFF's
lukkede forum på Facebook!
Share  

 

 

 

 

 

 

 

Følg ULFF på

ULFF-bloggerULFF -
Unge Lovende
Forfatteres Forening


Postboks 21,
0624 OSLO
http://www.ulff.com


Valid CSS!

 

All kopiering må skje med forfatternes tillatelse;
Åndsverkloven og opphavsrett


Webdesign:
© Gro Jeanette Nilsen

© Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) 2001-2014

 

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm (unntaket er ULFF's evnt. publisering av tekster i bokform, samt medlemmenes behandling av egne tekster). Uten særskilt avtale med ULFF (www.ulff.com) er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk

ULFF-Unge Lovende Forfatteres Forening, skrivegruppe, ULFF-blogger, skribentblogg, Ungdom som skriver, Unge skribenter, skrivegruppe, skrivegruppe i Oslo, blogg, skribentmiljø