Er du glad i å skrive? Ønsker du kontakt med andre skribenter? Skriver du dikt,
noveller, er litteraturinteressert eller på annen måte opptatt av litteratur? Da håper
vi du liker det du finner på våre sider. Se vår innmeldingsguide, og ta kontakt i dag!

Noen av våre saker:
Siste nytt fra ULFF-blogger
Skrivekonkurranse!
Deltakelse på skrivekurs hos forlag
Forfatterforedrag hos forlag

Synne vant skrivekonkurransen!
Bli skribent på ULFF-blogger!

Medlemmenes bokutgivelser:
Kontraster
Desember - ebokutgave!
Desember - en juleantologi
Sort hest i mørket
Les mer...

Siste presentasjonoppdateringer:
Line Svendsen
Gro Jeanette Nilsen
Lina Leonhardsen
Synne Larsen Mariussen
Mona Haukås
Les mer...

 
 

Share

Følg ULFF på Facebook


Del på LinkedIn

 

 

 

 

 

 

Hva skjer?
Medlemslisten
Aktivitet
Oslogruppa
Mediaoppslag
Ny i gruppen?
Ungdom
Innmelding
Eksterne gjester
Ting du kan gjøre
Konkurranser
Verving
Vedtekter
Støtte
Kontakt oss
Limerick
Gjestebøker
Lenker
 ULFF -
Unge Lovende
Forfatteres Forening

Postboks 21,
0624 OSLO
http://www.ulff.com


Valid CSS!

 

All kopiering må skje med forfatternes tillatelse;
Åndsverkloven og opphavsrett


Webdesign:
© Gro Jeanette Nilsen

© Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) 2001-2016

 

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm (unntaket er ULFF's evnt. publisering av tekster i bokform, samt medlemmenes behandling av egne tekster). Uten særskilt avtale med ULFF (www.ulff.com) er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk


Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF), skrivegruppe,
ULFF-blogger, skribentblogg, Ungdom som skriver, Unge skribenter, skrivegruppe, skrivegruppe i Oslo, skribentblogg, skribentmiljø, blogg, ULFF, dikt, noveller, bokmanus, Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF), Unge skribenter, skrivegruppe, ULFF