ULFF
Unge Lovende Forfatteres Forening

   
 Er du glad i å skrive? Ønsker du kontakt med andre skribenter? Skriver du dikt,
noveller, er litteraturinteressert eller på annen måte opptatt av litteratur? Da håper
vi du liker det du finner på våre sider. Se vår innmeldingsguide, og ta kontakt i dag!

Noen av våre saker:
Resultat av juleskrivekonkurranse
n 2014!
Koselig førjulstreff på Rorbua
Hvem skriver den beste "Dyrenes jul"?
På forfatterforedrag med Ragde og Lindell!
Flott Bloggkurs med Otters i Lillestrøm!
Bli skribent på ULFF-blogger!

Medlemmenes siste tekster:
Echoes
Klubben - En nostalgisk tidsreise
Vintersola - Språkartikkel og trønderdikt.

Min hektiske julefred med hale Skrivekonkurranse-vinner julen 2014.

Medlemmenes bokutgivelser:
Kontraster
Desember - ebokutgave!
Desember - en juleantologi
Sort hest i mørket

Les mer...

Siste presentasjonoppdateringer:
Synne Larsen Mariussen
Gro Jeanette Nilsen
Line Svendsen
Mona Haukås
Nora Resell Mauring

Les mer...

 

Besøk våre forumsider - her hentet fra
ULFF's lukkede forum på Facebook!
Share  

 

 

 

 

 

 

 

Følg ULFF påULFF -
Unge Lovende
Forfatteres Forening


Postboks 21,
0624 OSLO
http://www.ulff.com


Valid CSS!

 

All kopiering må skje med forfatternes tillatelse;
Åndsverkloven og opphavsrett


Webdesign:
© Gro Jeanette Nilsen

© Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) 2001-2015

 

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm (unntaket er ULFF's evnt. publisering av tekster i bokform, samt medlemmenes behandling av egne tekster). Uten særskilt avtale med ULFF (www.ulff.com) er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk


ULFF-Unge Lovende Forfatteres Forening, skrivegruppe,
ULFF-blogger, skribentblogg, Ungdom som skriver, Unge skribenter, skrivegruppe, skrivegruppe i Oslo, skribentblogg, skribentmiljø, blogg, ULFF