Intervju
med Åshild Hvidsten Langaas

Intervjuet av Gro Jeanette NilsenUnge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) arrangerte diktkonkurranse våren 2006. Vinneren ble Åshild Langaas med diktet "Møtes igjen", og vi ville gjerne høre litt om bakgrunnen for novellen, tanker rundt konkurransen og om Åshild selv. Derfor stilte vi henne noen spørsmål;

* HÅP – er det et vanskelig tema å skrive dikt om?
-Det er et vanskelig tema for meg om dagen, men det er godt å skrive om. Temaet traff meg rett i hjerteroten når konkurransen ble utlyst. Jeg prøver å se håpet i fremtiden og synes det er godt å lese optimismen min i diktene på tunge dager. Håp er likevel et så omfattende tema at det gir rom for litt sårhet også.

* Er det diktformen du vanligvis bruker når du skriver?
-Det har blitt det. Jeg skrev nesten ikke dikt før jeg ble medlem i ULFF, men har funnet mye inspirasjon. Nå har det blitt en god måte å få ut tanker og følelser når hodet blir fullt.

* Var innholdet enkelt å finne – eller måtte du noen runder i den berømmelige tenkeboksen?
-Det kom med en gang. Det har vist seg at jeg blir veldig produktiv i en sorgfase. Det siste halve året har jeg skrevet utrolig mye. Ikke alt er like bra, men det er god terapi for meg. Jeg bestemmer meg aldri for å skrive dikt, de må komme litt etter litt av seg selv.

*Skriving generelt – hvor finner du inspirasjon?

-Fra dagliglivet. Små og store ting som skjer rundt meg, tanker som dukker opp. Det er ikke alltid like lett å fortelle de rundt meg hva jeg sliter med og tenker på - da er det lettere å skrive et dikt.

* Du er nå faktisk et av de medlemmene i ULFF som har vært med lengst. Noen kommentar?

-Veldig gøy! Jeg synes det er veldig nyttig å ha et nettverk av mennesker som er like opptatt av det å skrive som meg. Dessuten er det godt å ha et web-område å vise frem når jeg snakker om skrive-interessen min.


Les vinnerdiktet

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)