Ego Pangea
av Line Svendsen
Pangea var mitt gjemmested,
et sted med mange navn.
En øy av glemte bein og hår,
av drømmer og av savn.

Her grodde blomster, ville,
alle trær var kledd i sne.
Tåke, stille, evigholdt
tid og minne med.

For her fant jeg mitt fengsel,
og her fant jeg min fred.

***

Pangea er mitt flyktested,
et sted med mange rev.
En øy som lokket mange skip,
og mange fler fordrev.

Her gror de ville blomstene,
og sne er tidvis til.
Tåken vandrer, minner på,
styrke, tid, mitt spill.

For her mitt fengsel, herskapsslott,
og her min fred gjør vill!


- Line Svendsen

 

Diktet ble publisert i tidsskriftet Riss, i 2016.

 


@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)