Et lite trolljevers
av Line Svendsen
Tussetrollje trallje så:
"Hær finnjs ingen skya grå."

For hainnj har truffe trolljepia,
ho som bor langt nedi lia.
Pynnjta sæ og gredd sin svainnjs,
finsko på, e klar t dainnjs.
Plukka blomster, kvite små,
villj no gjærne pia få.

Tussetrollje trallje så:
"Hær finnjs ingen skya grå."


- Line Svendsen


@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)