Løp og kjøp...
av Line Svendsen
Penger, penger, penger.
Noe livet ikke trenger.
Men når Tv'en blir for liten
og bilen slapp og sliten -
Løp til banken for å be
som i kirka, ned på kne.
Jo takk, må jo det,
ellers blir det aldri fred...


- Line Svendsen@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)