Mitt liv og tid spunnet
Dikt av Line Svendsen
(det som var)
Eier glimt av ætters tid,
av byrders svolk,
av minners strid.

(det som er)
Eier glimt av løgnersk nid,
av veike folk,
vår falske grid.

(det som kommer)
Eier glimt av sverdets tid,
av nidets tolk,
nødvendig strid.


- Line Svendsen

(c) 30/06/2016


@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)