Stilleveien
av Line Svendsen
Stillhet finnes ikke utad,
den finnes innestengt,
gjør dine hender om og skaper,
krukker, verden vrengt.

En gammel vei forut, se der,
vil føre til nytt sted,
og trekkfugler som reiser, de
vil ta din hilsen med.

- Line Svendsen, 09.09.2015


@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)