Stillheita
av Line Svendsen
Enn om stillheit ikkje fans
og tankar vert som stein;
kasta på ein sjølv.
Brukken sjel som brukne bein.

Og der sett du aleine,
men aldri heilt aleine.


- Line Svendsen@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)