Vindvandrer
av Line Svendsen

Jeg løper mot skogen,
og ser mot himmel mørk;
tusen, stille lys.

Virus vinter, infeksjon,
glemmer hvite netter;
gammel søvn forbys.

Vindens klagesang,
fortapelse og håp;
skriker gjennopstå!

Jeg løper mot skogen,
fra ventetid og lengsel;
med vinden jeg må gå.

- Line Svendsen

Diktet "Vindvandrer" var et av bidragene i ULFF's
"Juleskrivekonkurranse" 2013.@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)