Med?
av Mona Helen HaukåsMye jeg vil gjøre
Mye jeg vil bli
Mye vil jeg gi
til mitt og andres liv

- Mona Helen Haukås.

Tilbakemelding?

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)