Skrivekonkurransen i ULFF 2010Årets skrivekonkurranse er akkurat avsluttet i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)! Konkurransen hadde tilknytning til et av våre pågående prosjekter. Tusen takk for all interesse og tilsendte bidrag!

Diktkonkurransen i Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF) er avsluttet og endelig evaluert! Vi fikk inn tre dikt, alle er veldig forskjellige. Det ble gitt noen instruksjoner i utlysningen: Alle skulle være nyttårsdikt, dette er oppfylt. I tillegg skulle de inneholde et nøkkelord. Dette ser vi ikke er oppfylt i alle diktene. Diktet skulle ikke være på over en side, og det skulle helst bare inneholde maks. 2 vers. I utlysningsteksten ble det også nevnt at diktet også gjerne skulle si noe om håp og forventning.

Det ble ikke gitt noen restriksjoner i utlysningen om hvilket filformat som skulle benyttes. Muligens tok vi det for gitt at man brukte Word, eller kun tekstformat. Dette er en ting vi skulle tenkt på, og det tar vi til oss og lærer til neste gang. Vi fikk tilsendt et dikt i filformatet PDF, men det kan etter vår vurdering ikke trekke ned i og med at det ikke ble sagt noe om i utlysningsteksten. Snarere tvert imot; Her har man vært kreativ og vist interesse og skaperglede.

Juryen bestod av:
Maya Fagerli (styret)
Grete Kvelstad - ekstern medhjelper, og forfatter av boka ”Tråkk ikke hunden på hårene” (2006)
Gro Jeanette Nilsen (leder, styret)

Resultater.
Etter gjennomgang av alle diktene, er vi kommet frem til følgende plassering:

1. plass: Silje Dising med diktet I horisonten
2. plass: Trond Rasmussen med diktet "Kvelden vi elsker"
3. plass: Mari Vinorum med diktet "Det begynner å bli en stund siden 1999 nå"

Disse diktene ble slettet fra nettsiden våren 2010, pga. medvirkning i antologi.

Litt om vinnerdiktet:

1. Plass: I horisonten, av Silje Dising.
Diktet har oppfylt kravene mht. Innhold (Ord som skulle være med, tema, antall vers og lengde) Diktet er laget i PDF-format, men fordi det ikke sto noe krav til filformat i utlysningsteksten ses ikke dette på som noe minus, heller som et pluss for kreativitet og skaperglede. Diktet er satt opp svært kunstnerisk, med små illustrasjoner og måte å skrive tekst på som viser at dette har vært jobbet mye med i tegneprogram i tillegg til selve diktningen og skrivingen.

Konkurransejuryen falt for selve avslutningen på diktet. Vi festet oss blant annet ved symbolikken i det å
”Tørre å gå over Brua og hilse med lua,
til de som møter meg på veien.”


Å gå over Brua i denne sammenhengen, symboliserer, slik vi tolker det, det å tørre å komme seg videre i livet, brua symboliserer det å krysse en grense, en overgang til noe annet og ukjent. Det ble også gitt flere kommentarer til dette diktet, både på godt og vondt;
- Det er vakkert, flott nyttårsdikt.
- Pga at hun har pyntet litt, ble diktet litt borte kanskje, men det var kreativt og flott.
- Dette diktet var best.
- Det er dette diktet som fyller kriteriene best og det sier meg mer enn de to andre til sammen. De andre ville jeg egentlig diskvalifisert pga. ikke oppfylte kriterier... Så jeg holder fremdeles på "I Horisonten".
- Det har vært vanskelig å velge hva som er bedre enn noe annet - da det er helt ulike dikt, ulike forfattere.
- Personlig synes jeg dette er diktet ”I horisonten”. Nøkkelord er med, og slutten synes jeg bringer ønsker om håp.
”Tørre å gå over brua”… Det er et steg videre, ”hilse med lua til de som møter meg på veien” – også et steg videre. Som oftest går man bare fort forbi, i hvert fall ukjente. Her vil han hilse med lua til de på veien – til både kjente og ukjente.
- Jeg fikk med en gang en fin følelse av dette diktet. Det er tydelig at forfatteren tar farvel med det som var, og ser framover. Han har ingen forsetter… det er bra. Og heller ingen forpliktelser… men han skal TØRRE Å FORSERE BRUA… bare det er en bragd i seg sjøl, og sier kanskje litt om dikteren. At alt har ikke alltid vært så greit.


Det har også blitt gitt kommentarer på 2. og 3. plassen, selv om det ble lagt mest vekt på vinneren. Kommentarer til 2. og 3. plassen sendes dem i egen mail.

Avslutning.
Vi synes vi fikk inn spennende dikt, de var alle fine på sin måte. Imidlertid er det viktig å følge ordlyden i utlysningen når man skal sende inn til en konkurranse, og mange husker vel også viktigheten av dette fra skoledagene da man skulle skrive stiloppgaver.

Det ble kommentert til diktene rent generelt at dikt skal helst ikke inneholde flere ord enn nødvendig, og det er en kunst å si mye med få ord. Men det blir spesielt viktig når vi til og med har satt på maks. lengde (i dette tilfellet 1 side.)

Vi er glade for diktene vi fikk inn og takker så mye for interessen! Vi vil gjerne at alle skal vinne vi, men jobben vår her var å finne EN vinner. Imidlertid ble i ettertid alle de tre tekstene utgitt i juleantologien Desember.

Gratulerer så mye til Silje fra Trondheim!

@Unge Lovende Forfatteres Forening (ULFF)